Frelloskolen er en LEAPS skole

LEAPS - hvad betyder det?

LEAPS har til formål at skabe en meningsfuld og vedkommende undervisning for elever i grundskolen med henblik på at styrke deres faglige engagement, deres evne til at tænke problemløsende og samarbejde gennem tværfaglige forløb. Et af folkeskolens fornemste opgaver er at udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. LEAPS-initiativet har netop fokus på at skabe en særlig ramme for fordybelse og engagement gennem tværfaglige forløb, hvor elevens læring og udvikling er i centrum.

LEAPS tager højde for den stigende mangel på naturvidenskabeligt uddannede i Danmark ved at integrere naturfagene i tværfaglige forløb. Elever i grundskolen har generelt en stor interesse i naturfagene, men denne interesse falder markant i udskolingen og gymnasiet. LEAPS-bevare interessen for naturfagene ved at engagere eleverne i meningsfulde, tværfaglige forløb, hvor der er fokus på fag-faglige kompetencer samt samarbejde og kritisk tænkning.

Undervisningen er tilrettelagt i 6-8-ugers forløb, som integrerer STEM-fagene i et naturligt og væsentligt samspil med de humanistiske og praktisk-musiske fag. Antallet af forløb, typisk 4 på et skoleår, afhænger af klassetrin, da der særligt på 9. årgang også er eksaminer, der skal tages hensyn til. Mellem LEAPS-forløbene er der ofte mere traditionelt skemalagte enkeltfaglige forløb, stadig med fokus på LEAPS’ læringsprincipper.

Et LEAPS-forløb bygger på 6 komponenter: engagerende spørgsmål, kickoff, elevskabte produkter, autentisk samarbejde, udkast og respons, og fremvisning. Disse komponenter bygger på elementer fra projektbaseret læring (PBL), som forskning viser, har flere positive effekter på elevernes kompetencer inden for kritisk tænkning og samarbejde samt deres interesse for naturfag

På leapsskoler.dk kan du orientere dig yderligere.