Skolebestyrelsen

På denne side kan du orientere dig i skolebestyrelsens arbejde.

group of students and teacher with laptop

Vores principper

Værdiregelsæt og ordensregler

Skolens værdiregelsæt og ordensregler sætter rammen for, hvordan vi gerne vil have, at eleverne og voksne omgås hinanden i de fællesskaber, skolen bygger på.

Se hele princippet her

Kostpolitik

På Frelloskolen er sund kost en naturlig del af hverdagen
Formålet med Frelloskolens kostpolitik er:
• At gøre eleverne bevidste om, at sund kost giver øget trivsel.
• At fremme elevernes koncentration og indlæring.
• At skabe motivation for sund levevis.
• At sikre fokus på området gennem hele skolegangen.

Se hele princippet her

Lektier

Formål med princippet er at sikre at lektier altid understøtter den enkelte elevs læring. Lektier skal give mening for eleven, samt være tilpasset elevens faglige niveau.

Se hele princippet her

Princip for brug af mobiltelefoner

Formålet med Frelloskolens princip for brug af mobiltelefoner er, at skolen, eleven og  forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns brug af mobiltelefon.

Se hele princippet her

Skolebestyrelsen

Anders Heith Henriksen

Bestyrelsesformand

Anne Øbo Sørensen

Forældrevalgt

Benn Molin Lauritsen

Forældrevalgt

Bjarne Østergaard Olesen

Næstformand

Dennis Bjørn Krogh-Meyer

Forældrevalgt

Henrik Christopher Juel Bay

Forældrevalgt

Lars Meldgaard Hage

Forældrevalgt

Lisbeth Maegaard Andersen Jørgensen

Forældrevalgt

Lotte Jørgensen

Forældrevalgt

Martin Spangsberg Uhre

Forældrevalgt

Morten Stoll

Forældrevalgt

Niels Bomholt

Forældrevalgt

Tina Fink

Medarbejderrepræsentant

Vibeke Obel Jørgensen

Medarbejderrepræsentant

Helene Friis Dalsgaard

Viceskoleleder

Morten Møller Jensen

Skoleleder

Referater

Referater

Under Referat arkivet findes referaterne fra skolebestyrelsens møder

vaerdatvide

Kontakt Frelloskolen

Kontakt Frelloskolen

Elementary school pupils in classroom