Skolebestyrelsen

På denne side kan du orientere dig i skolebestyrelsens arbejde.

Group of senior people attending computer and technology education class.

Vores principper

Værdiregelsæt og ordensregler

Skolens værdiregelsæt og ordensregler sætter rammen for, hvordan vi gerne vil have, at eleverne og voksne omgås hinanden i de fællesskaber, skolen bygger på.

Se hele princippet her

Kostpolitik

På Frelloskolen er sund kost en naturlig del af hverdagen
Formålet med Frelloskolens kostpolitik er:
• At gøre eleverne bevidste om, at sund kost giver øget trivsel.
• At fremme elevernes koncentration og indlæring.
• At skabe motivation for sund levevis.
• At sikre fokus på området gennem hele skolegangen.

Se hele princippet her

Lektier

Formål med princippet er at sikre at lektier altid understøtter den enkelte elevs læring. Lektier skal give mening for eleven, samt være tilpasset elevens faglige niveau.

Se hele princippet her

Princip for brug af mobiltelefoner

Formålet med Frelloskolens princip for brug af mobiltelefoner er, at skolen, eleven og  forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns brug af mobiltelefon.

Se hele princippet her

Andre principper

Herunder kan du læse skolens øvrige principper:

Andre principper - Frelloskolen

Skolebestyrelsen

Dennis Bjørn Krogh-Meyer

Formand

Rikke Olesen

Næstformand

Helene Nikoline Dueholm

Forældrevalgt

Lea Møller Schäffer

Forældrevalgt

Bjarne Østergaard Olesen

Forældrevalgt

Henrik Christopher Juel Bay

Forældrevalgt

Lars Meldgaard Hage

Forældrevalgt

Maria Lundsgaard

Medarbejderrepræsentant

Vibeke Obel Jørgensen

Medarbejderrepræsentant

Helene Friis Dalsgaard

Viceskoleleder

Morten Møller Jensen

Skoleleder

Referater

Referater

Under Referat arkivet findes referaterne fra skolebestyrelsens møder

vaerdatvide

Kontakt Frelloskolen

Kontakt Frelloskolen

Contact symbols on wooden cubes.