Nøgletal & Statistik

I det følgende kan du fremadrettet kunne orientere dig i statistikker og undersøgelser, der siger noget om elevernes læring og trivsel på Frelloskolen.

klarer-os

Undersøgelse

Den nationale trivselsmåling

Alle folkeskoler gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Eleverne spørges her til 5 forskellige kategorier i forhold til deres trivsel på skolen. Trivselsmålingen er på nuværende tidspunkt ikke gennemført på Frelloskolen endnu.

om-skolen

Undersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse

Her vil fremtidige tilfredshedsundersøgelser blive offentliggjort.

Elementary school pupils in classroom

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalerne afholdes med skoleledelserne, repræsentanter fra skolebestyrelser samt skolechefen og direktøren for Børn, Læring og Job.

På baggrund af skoleudviklingssamtalerne revideres skolens skoleudviklingsplan.

vaerdatvide

Kontakt Frelloskolen

Kontakt Frelloskolen

Elementary school pupils in classroom