Om Frelloskolen

Du kan i det følgende læse om Frelloskolen og hvad det er, der gør, at vi er stolte af vores skole.

Frello4

Skolelederen har ordet

Frelloskolen er fællesskabet hvor alle engagerer sig. Derfor er vi på Frelloskolen meget optagede af at skabe autentiske læringsforløb – hvilket vi gør ved hjælp af projektbaseret læring. Projektbaseret læring kan bidrage til at skabe motivation og engagement blandt vores elever, da omdrejningspunktet er, at undervisningen skal være meningsgivende for eleverne. Det bliver den gennem strukturerede projektforløb, der tager afsæt i virkelige problemstillinger, som inddrager det omkringliggende samfund, og som skal munde ud i en fremvisning for et relevant publikum.

På Frelloskolen tror vi på, at når vores elever trives, kender de voksnes forventninger og tilbydes varierede og differentierede læringsmiljøer og læringsformer, har de optimale rammer for at udvikle sig både fagligt og socialt. Derfor har vi taget nogle klare valg på Frelloskolen. Blandt andet har vi valgt, at alle klasser på skolen arbejder ud fra forventningsbaseret klasseledelse link. Ved at anvende forventningsbaseret klasseledelse sikrer vi, at vores lærere og pædagoger kan praktisere en tydelig og detaljeret klasseledelse, hvilket er afgørende for elevernes læringsudbytte og trivsel i skolen.

 

Antimobbestrategi

Mobning er børnenes problem - men de voksnes ansvar

Skolebestyrelsen på Frelloskolen skal i samarbejdet med det pædagogiske personale og elevrådet udarbejde en antimobbestrategi. Antimobbestrategien skal sikre, at alle medarbejdere på skolen har en fælles retning, når de skal beskytte børn mod mobning samt en handleplan for, hvordan vi agerer, hvis vi opdager mobning. Antimobbestrategien omfatter ligeledes en strategi mod digital mobning. Du kan orientere dig i antimobbestrategien herunder.

om-skolen

Vores værdigrundlag

Fællesskab

På Frelloskolen er der plads til mangfoldighed i etnicitet, kultur og religion, således at skolen afspejler samfundet. På Frelloskolen arbejder vi hele tiden med, at børnene føler ansvar for- og bidrager positivt til de fællesskaber de indgår i, både i klasser, SFO og skolen som helhed. Vi ønsker, at de herved lærer at bidrage til udviklingen af vores fælles værdier i samfundet.

Engagement

Engagement er vigtigt bl.a. fordi, det medvirker til at give arbejdsglæde og ny energi, det fremmer lysten til at dygtiggøre sig, det fremmer udviklingen både fagligt, socialt og organisatorisk, og det giver mulighed for indflydelse.

Kreativitet

Vi stræber efter, at kreativitet indgår i alt hvad vi laver. Vi tror på, at det er et vigtigt afsæt for, at alle kan udnytte deres potentiale og blive så dygtige, som de kan. Kreativitet er ikke en evne eller en metode i enkelte fag – det er en måde at gå til verden med nysgerrighed.

Respekt

Respekt er bl.a. vigtig for, at der skabes et godt og trygt socialt fællesskab, at der er et godt læringsmiljø, og at der er plads til forskellighed.

Dysleksi

Sådan hjælper vi de ordblinde elever

Målet med ordblindeindsatsen er, at den enkelte elev trives og udvikler sin læsning og skrivning med brug af de hjælpemidler, som giver mening for den enkelte elev. At eleven støttes til at forstå sin dysleksi. Du kan se ordblindeindsatsen her.

for-alle

Kontakt Frelloskolen

Kontakt Frelloskolen

Contact symbols on wooden cubes.